Кафедра нової і новітньої історії України

Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
Тел.: (38/032) 240-99-44
(відділ інформації та зовнішніх зв'язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: [email protected]

Олена Джеджора

28 Вересня 2015 | Викладачі та працівники кафедри,
  ОЛЕНА ДЖЕДЖОРA images [1] Робоча адреса: вул. Козельницька, 2а Львів, 79008, Україна Львів, Україна Внутрішній телефон: 3611 Ел.пошта [email protected]/edu/ua ОСВІТА 1979­1985 – Львівський державний університет, історичний факультет 1987­1991 – навчання в аспірантурі Інституту археології Академії Наук України в Києві 1967­1977 – Львівська середня школа No 14 ДИПЛОМ 1995 — диплом з історії та суспільствознавства Львівського державного університету ДОСВІД ПРАЦІ 2014–дотепер – ст.. викладас кафедри нової і новітньої історії України, УКУ 2008–2014 – керівник відділу міжнародних академічних зв'язків УКУ 2000­2008 – заст.декана Гуманітарного факультету Українського Католицького Університету 1996­2000 – співробітник (погодинно) Інституту історичних досліджень Львівського Державного Університету 1995­2000 – викладач історії європейської цивілізації, керівник Відділу додаткових студентських програм Львівської Богословської Академії 1985­1995 – молодший науковий працівник відділу археології Інституту суспільних наук Академії Наук УРСР ( пізніше реор∂анізований в Інститут українознавства НАН України) 1977­1985 — лаборант відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР НАВЧАЛЬНІ КУРСИ Історія європейської цивілізації Історія найвизначніших європейських утопій Методологія наукового дослідження Жінка в античному та середньовічному суспільствах ДОСЛІДНИЦЬКІ Археологія, Історія середньовічних та ранньомодерних ІНТЕРЕСИ Історія ідей НАГОРОДИ 1985 – нагорода за найкращу дипломну роботу з історії серед випускників вузів України 2000 – нагорода Форуму книговидавців України за книжку „Історія європейської цивілізації“. СТИПЕНДІЇ І СТАЖУВАННЯ 2010, лютий – двотижневе стажування в університеті м. Коімбра, Іспанія, в рамках проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)» програми ТЕМПУС 2004, вересень – 2005, квітень – стипендія від програми наукових обмінів імені Фулбрайта для річного наукового стажування в Колумбійському університеті (Нью­Йорк, США) 1999, вересень – стипендія від Інформаційної Аґенції Сполучених Штатів (USIA) через IREX для публікації „Словника світової історії XIX­XX ст.“. 1999, березень – стипендія від USIA­IREX для публікації підручника з історії євиропейської цивілізації 1998, серпень­грудень – стипендія від USIA­IREX на перебування протягом одного семестру в Мічі∂анському університеті для розробки навчальної програми та підготовки підручника з історії європейської цивілізації 1998, березень – стипендія програми „Реформи через знання“ фундації Канадсько­Українського партнерства на місячне перебування в Центрі російських та східноєвропейських досліджень в Торонтському Університеті 1996, вересень – стипендія фонду „Відродження“ на підготовку навчального курсу з історії європейської цивілізації 1996, лютий – стипендія Інституту відкритого суспільства в Будапешті на десятиденне перебування в Ресурсному Центрі Навчальних Програм 1993, жовтень – стипендія Центру Петра Яцика Альбертського університету в Канаді на проведення досліджень протягом місяця у Варшавському Інституті Історії Польської Академії наук КОНФЕРЕНЦІЇ І Круглий стіл „Університетські моделі 21 століття“ (Київ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ IREX, грудень 2002) V Міжнародний Кон∂рес українознавців (Чернівці, серпень 2002) Круглий стіл „Впровадження нових навчальних курсів з ∂ендерних проблем в програмах університетів“, на базі ЛНУ (Львів, 2001) „Демократія і реформи через освіту“, Міжнародна Програма Досліджень та Обміна (IREX) (Київ,жовтень 1999) II Міжнародний Кон∂рес українознавців (Львів, серпень 1993) „Економіка і культура ранніх класових суспільств“(Москва, 1985) та ін. ПУБЛІКАЦІЇ 1) Підручник „Історія європейської цивілізації. Частина перша: від витоків до Великої фарнцузької революції. — Львів: Вид­во ЛБА, 1999; Словник „Світова історія XIX­XX століття: Словник“.—Львів, 2000 (співавтор) "Світова історія: XX століття. Енциклопедичний словник/ за редакцією Ігора Підкови і Романа Шуста.­ Львів: Літопис, 2008.­ 976 с. (співавтор) 2) автор та співавтор 33 наукових статей та тез виступів на конференціях (див. повний список публікацій) 3) співредактор наукових видань, між ними: ­ Формування української нації: історія та інтерпретації.— Львів,1995 ­ Україна модерна.—Т.1.1.— Львів, 1996 та ін. ВОЛОДІННЯ МОВАМИ Українська, російська, англійська,італійська, польська — вільно Французька — середній рівень СІМЕЙНИЙ СТАН Одружена, двоє синів

Основніпублікації

1) КНИЖКИ

- Історіяєвропейськоїцивілізації / Частина I: Докінця XVIII століття.— Львів: ВидавництвоЛБА, 1999. — 434 с.

- Світоваісторія XIX-XX століття: Словник / УспівавторствізІгоремПідковою. — Львів: Місіонер, 2000. — 368 с.

- Галопом по Європам: надкоротка й необтяжена датами історія європейської цивілізації. - Львів: Видавництво УКУ, 2006.- 32 с.

2) СТАТТІ, ПОВІДОМЛЕННЯІТЕЗИВИСТУПІВ

- ДоісторіїзаселеннядавньоруськогоГалича: Заматеріаламиархеологічнихрозкопок 1980-1983 рр.) // ТезидоповідейVIПодільськоїісторико-краєзнавчоїконференції. Секціяархеології. — Кам'янець-Подільський, 1985. — С. 72-74.

- ОвозникновениииразвитиидревнегоГалича // Хозяйствоикультурадоклассовыхираннекласовыхобществ: ТезисыдокладовIIIконференциимолодыхученыхИААНСССР. — Москва, 1986. — С. 47-48.

- ГенезиспольськогоранньосередньовічногоміставдослідженняхученихПНР // Проблемислов'янознавства. — Вип. 36. — Львів: Вид-воЛДУ, 1987. — С. 94-100.

- РезультатиархеологічноговивченнясоціотопографічноїструктуридавньоруськогоГалича // Молодіучені-суспільствознавціУРСР -- 70-річчюВеликогоЖовтня: Тезиреспубліканськоїнауково-теоретичноїконференції 17-18 грудня 1987 р. — Львів, 1987. — С. 133-134.

- Соціально-топографічнийрозвитокдавньогоГалича // VIIПодільськаісторико-географічнаконференція. Секціяархеології: Тезидоповідей. — Кам'янець-Подільський, 1987. — С. 49-50.

- ПророзвитоктопографічноїструктуридавньоруськогоГалича // ПроблемиісторіїтаархеологіїдавньогонаселенняУкраїнськоїРСР. Одеса, жовтень 1989: Тезидоповідей. — Київ, 1989. — С.62-63.

- Чернигов-Галич: Опытсравнительнойхарактеристикитопографическойструктуры // Тезисыисторико-археологическогосеминара ДЧерниговиегоокругавIX-XIIIвв.У (15-18 мая 1990 г.). —Чернигов,1990.—С.33-35. - ЕтнокультурнаконтактназонанатериторіїПрикарпаття, ВолинітаЗакарпаття (допостановкипроблеми) // Екологіякультури: історія, традиції, сучасність: Тезидоповідейтаповідомленьмолодіжноїконференції 11-12 травня 1990 року. — Львів, 1990. — С. 35-37.

- Армія Крайова//Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. 976 с. – С.50.

- Вікторія//Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.168-169.

- Вільсон В. //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.170-171.

- «Віші» //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.173.

- Вудсток //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 177.

- Гітлер //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 188-189.

- Горбачов //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 200.

- Кропоткін //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 453.

- Куронь //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 463.

- Ленін //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 474-475.

- Леннон Дж. //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.476.

- Макі //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.501.

- Малош //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.537.

- Міхнік //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.540.

- Молотов //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.543.

- Муссоліні //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 550-551.

- Паризькі події 1968 р. //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.607.

- Рейган //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 678.

- Сартр //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.720.

Сталін //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 781-782.

- Троцький //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.807.

- Хрущов //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 902.

- «Шістдесяті» (“Sixties”) //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 941.

- ПроблемиісторичноїтопографіїдавньогоГалича // ЗапискиНауковогоТоваристваіменіТ.Шевченка. — Том 222: Праціісторико-філософськоїсекції. — Львів, 1991. — С. 292-303.

- Підручникчизаручник?: ВідповідьнарецензіюНаталіїПодаляк // УкраїнськийГуманітарнийОгляд. — Випуск 8. — Київ: Критика, 2002.— С. 165-172.

- Зовнішні процедури забезпечення якості у «трикутнику знань» // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту.- Львів: Кампанія «Манускрипт», 2014.- С. 143-156.

3) РЕДАГУВАННЯ

- Формування української нації: історія та інтерпретації // Матеріали круглого столу істориків України.— Львів,1995 – 127 с.

- Україна модерна.— Т.1.1.— Львів, 1996.

© 2010 Кафедра нової та новітньої історії України.