Кафедра нової і новітньої історії України

Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
Тел.: (38/032) 240-99-44
(відділ інформації та зовнішніх зв'язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: [email protected]

Конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує»

11 листопадаа 2014 | Події кафедри,

Офіційне повідомлення

Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада

оголошують конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує»

 

Мета: допомога молодим історикам у дослідженні складних та контраверсійних питань української історії, актуалізація суспільного обговорення цієї проблематики, крізь призму правдивого висвітлення подій минулого, для консолідації та розвитку українського суспільства.

Тематика Конкурсу: «Незвичайні долі звичайних людей на зламі історії».

Особливо підтримуватимуться теми досліджень, які присвячені історичній антропології, історії повсякдення, мікроісторії, тощо.

Зокрема:

-   Доля людини  у вирі XX cm. Об’єктом дослідження, можуть бути, як відомі історичні діячі, так і ті, кого відносять до так званих «пересічних людей». Цікавою є доля людини в контексті доби. Просимо оминати добре досліджені постаті, або, якщо Ви наполягаєте саме на такій особі, Ви повинні переконати, що Ваше дослідження буде принципово новаторським.

-   Репресії у XX cm. Просимо звернути увагу на дослідження репресованих в час німецького і  радянського тоталітарного режимів. Спеціальна увага до доль депортованих людей, розстріляних у 1939 - 1941 роках, знищених Голодомором та Великим терором. Також у цьому контексті експертна комісія розглядатиме роботи, пов’язані із дослідженням механізмів функціонування репресивних систем.

-   Історія повсякдення XX ст. Пропонуємо подавати на конкурс теми, пов’язані із певними аспектами історії повсякдення та побуту, а також теми які висвітлюють історію співжиття різних національних груп. .

-   Український визвольний рух у XX ст. та інші рухи спротиву. Дослідження участі людей у різноманітних визвольних структурах (УПА, Армія Крайова, Червоний партизанський рух, дисидентський рух тощо): вивчення структур цих рухів, регіональної та часової специфіки їх діяльності, тощо.

Учасники Конкурсу: студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

Процедура проведення Конкурсу

Заявки на участь у Конкурсі приймаються до 01.12. 2014 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка,14, Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА (відділ мистецтв та розвитку культурних проектів), e-mail: [email protected]ucu.edu.ua [1] з позначкою «Конкурс».

Телефони:(098) 414-79-89; (063) 688-04-39;

Реєстрація заявок для участі у Конкурсі здійснюється Департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації з дня опублікування офіційного повідомлення.

Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі заявки на участь у Конкурсі розглядаються на відповідність формальним ознакам (Конкурсна комісія приймає рішення щодо відповідності поданих матеріалів умовам Конкурсу та щодо реєстрації претендента як учасника Конкурсу або відмови у реєстрації, якщо матеріали не відповідають вимогам Конкурсу) (Додаток 1: структура заявки). На другому етапі Конкурсна комісія проводить оцінювання змісту заявок і визначає 12 переможців, які отримають статус стипендіатів. Рішення Конкурсної комісії протоколюється і є підставою для оголошення результатів Конкурсу та призначення стипендій по 5000 грн. на дослідження (Додаток 2: Положення про Конкурс з вимогами до конкурсних робіт). Список визначених переможців Конкурсу (стипендіатів) публікується на веб-сторінках Львівської обласної державної адміністрації, обласної ради та сайті «Історична правда» в термін до 1.12. 2014 року; Протягом року стипендіати проводять наукові дослідження відповідно до задекларованих у поданих заявках концепцій та звітують про виконання зобов’язань перед Конкурсною комісією до 5.09.2015 року. Консультативну допомогу в дослідженнях надають наукові керівники, які затверджуються Конкурсною комісією.

Дослідження стипендіатів публікуються на сайті «Історична правда» та рекомендуються до фахових видань.

Заявка – 2014

на участь у конкурсі

наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднює»

 

Дата подання заявки:  день ____ місяць _______рік ________
І. Особисті та контактні дані
Прізвище:  
Ім’я:  
По-батькові:  
Дата народження (у форматі дд.мм.рррр):  
Стать (жіноча / чоловіча):   
Адреса реєстрації (діюча прописка в паспорті): поштовий індекс ______ область __________________________________
місто/село _______________вул. __________________буд. ____  кв._____  Фактична адреса проживання:поштовий індекс ______ область __________________________________ місто/село _______________вул. __________________буд. ____  кв._____  Контактні телефони: домашній: мобільний:E-mail: Освіта та спеціальність:

Назва ВНЗ

Число/місяць/рік вступу

Курс

Факультет

      ІІ. Опис конкурсного дослідження                                                                                                                        Дата________________                               ПІБ _______________________
© 2010 Кафедра нової та новітньої історії України.