Кафедра нової і новітньої історії України

Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
Тел.: (38/032) 240-99-44
(відділ інформації та зовнішніх зв'язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: [email protected]

“Між опором і пристосуванням: Церква в умовах тоталітарних режимів у ХХ-ХХІ ст.”

1 Березня 2016 | Події кафедри, Проекти кафедри,
банерУКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гуманітарний факультет Інститут історії Церкви Кафедра нової і новітньої історії України   запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій студентській конференції "Між опором і пристосуванням: Церква в умовах тоталітарних режимів у ХХ-ХХІ ст." яка відбудеться 12-13 травня 2016 р. в Українському Католицькому Університеті (Львів). Основна тематика конференції:
  1. Релігійна політика в тоталітарних державах ХХ ст.
  2. Ідейні засади та механізми репресій супроти віруючих.
  3. Нищення, уніфікація Церков тоталітарними державами.
  4. «Львівський собор» 8-10 березня 1946 р.: сучасне бачення.
  5. Прояви опору віруючих і Церков тоталітарним режимам.
  6. Тоталітаризм і виклики для сучасних Церков.
До участі у конференції запрошуються студенти 3-5 курсів та аспіранти гуманітарних спеціальностей. Для участі в роботі конференції необхідно до 30 березня 2016 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника [Анкета учасника] та анотацію доповіді обсягом 0,5-1 сторінка тексту. За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Статтю, оформлену відповідно до вимог, потрібно надіслати до 1 вересня 2016 р. Матеріали (анкету учасника й анотацію доповіді) необхідно надсилати на електронну адресу оргкомітету: [email protected] [1] Всі витрати на проведення конференції (проїзд, проживання з 12 по 13 травня, харчування, публікацію матеріалів) приймає на себе Український Католицький Університет.   Контактна інформація Адреса для кореспонденції: 79011, м. Львів, Український Католицький Університет, вул. Козельницька, 2а, кім. 421. Ел. пошта: [email protected] [1], Tel.: +38063 381 93 75; 063 688 04 39;  +3803222762777. Додаток 2 Вимоги до оформлення матеріалів конференції Стаття повинна бути написана українською мовою в науковому стилі і не містити граматичних помилок. Стаття повинна містити список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30)); анотації і ключові слова (українською мовою після заголовка статті – 4-5 рядків, російською та англійською мовами після списку використаних джерел та літератури). Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них. Рукопис статті необхідно надіслати на в електронну адресу оргкомітету [email protected] [1], у вигляді документа MО Word, Open Office Writer чи інших подібних текстових редакторів. Параметри документа: поля – верхнє і нижнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см; шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій; інтервали: міжрядковий – півтора, між абзацами – 0; вирівнювання абзаців – за шириною.
© 2010 Кафедра нової та новітньої історії України.