Кафедра нової і новітньої історії України

Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
Тел.: (38/032) 240-99-44
(відділ інформації та зовнішніх зв'язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: [email protected]

Навчально-дослідницькі програми кафедри

levІсторії нескорених: Український визвольний рух XX – початку XXI століть

(за підтримки «VETERANS’ BROTHERHOOD „BRODY-LEV”)

 

Навчально-дослідна програма Історії нескорених: Український визвольний рух XX – початку XXI століть – це поглиблене міждисциплінарне вивчення в Українському Католицькому Університеті українського визвольного руху (з наголосом на мілітарну історію), поширення цього академічного досвіду в гуманітарній сфері України і закордону, а також деміфологізацію й популяризацію історичної пам’яті про Першу й Другу світові війни, визвольні рухи в Європі, українські майдани та новітню боротьбу за Крим і Донбас у фаховому середовищі й у публічному суспільному дискурсі.

 

Мета програми:

 1. Створення умов для написання фахових бакалаврських та магістерських робіт.
 2. Проведення групи спецкурсів з історії визвольного руху в Україні в ХХ – початку ХХІ століть із залученням фахових спеціалістів.
 3. Організація конференцій, наукових семінарів, круглих столів для всебічного дослідження проблематики.

 lev2

Особливість програми:

Історія визвольного руху. – це не лише історія політична і військова, історія битв, перемог і поразок, провідників і командирів. Вона поєднує в собі багато аспектів. Це також історія тисяч маловідомих і зовсім незнаних людей, які щоденно пристосовувалися до життя в екстремальних матеріальних, політичних, культурних умовах. Все це потребує ґрунтовного дослідження, яке стає можливим за умови використання різних підходів. Програма зорієнтована на підготовку фахових дослідників періоду, а також поєднання теоретичних досліджень з практичними.

Програма представляє наступні напрямки:

 • Історія боротьби українського народу під час і після Першої світової війни: Історія створення українських мілітаризованих формувань в складі армій Російської та Австро-Угорської імперій. Дослідження періоду діяльності УНР, Директорії, правління П. Скоропадського. Діяльність Кубанської народної республіки та спроби об’єднання Кубані і України після Першої світової війни
 • Український визвольний рух у міжвоєнний період і на початку Другої світової війни: включає в себе дослідження історії формувань підпільний воєнізованих організацій українців УВО, ОУН, тощо, їх методику боротьби. Дослідження періоду першої радянської окупації Західної України
 • Збройна боротьба українського народу під час Другої світової війни. Історія боротьби Української Повстанської Армії, та інших військових формувань
 • Збройне підпілля та рух опору радянському режиму. Боротьба українського народу після Другої світової війни.
 • Дисидентський рух: важливим аспектом програми є дослідження ненасильницького спротиву, який активно поширився з середини 50-х років і тривав аж до розпаду Радянського Союзу.
 • Україна після 1991 року: Україно-російська війна 2014 – 2016 р. Нові виклики в боротьбі за власну незалежність. Історія становлення модерної української державності. Дослідження періоду Революції Гідності як етапу становлення нової української політичної нації. Дослідження історії агресії Російської Федерації проти України в 2014-2016 роках. Формування добровольчих батальйонів, участь Збройних Сил України в протистоянні російській агресії.

Основні теоретичні курси:

 1. «Методологія усної історії» (мгр. А. Вулочин) метою курсу є ознайомити студентів-істориків з усною історією як корисним джерелом для історичних досліджень. Навчити студентів теоретичних та практичних основ методики й методології усної історії: складання проекту дослідження, вибір респондентів, підготування та проведення інтерв’ю, транскрибування та архівування інтерв’ю, інтерпретації інтерв’ю.
 2. «Кубань і українські визвольні змагання 1917 – 1921» (д.і.н., проф. Д. Білий) Спецкурс передбачає детальний розгляд ролі Кубані в загальному просторі Українських національно-визвольних змагань в період з 1917 до 1921 року, а саме становище українців Кубані напередодні Української національно-демократичної революції, особливості їх національно-культурного розвитку та процеси інтеграції у загальноукраїнський національний простір, особливості революційних подій на Кубані в 1917 році та основні шляхи державного самовизначення українців Кубані; формування держави Кубанська Народна Республіка (Кубанський край) та спроби її об’єднання з УНР та Державою П. Скоропадського, основні напрями економічного, політичного, та національно-культурного розвитку; Антибільшовицький та антимонархічний повстанський рух на Кубані.
 3. «Роль жінок в УПА» (к.і.н. М. Гавришко) Комплекс проблем, запропонований студентам для аналізу, стосуватиметься повсякденного і особистого життя підпільниць і повстанок.
 4. «Різновиди українського визвольного руху: воєнний і ненасильницький спротив» (к.і.н. В. Стефанів) Пропонований курс висвітлює важливий етап розвитку українського визвольного руху. Він підсумовує основні напрацювання українських та закордонних дослідників, які займаються дослідженням історії ОУН та УПА. Тематика викладу носить проблемно-хронологічний характер.
 5. «Три види українського визвольного руху» (к.і.н. В. Стефанів) Спецкурс є важливим кроком у процесі наукового вивчення визвольної боротьби ОУН і УПА. Тематика курсу тісно пов’язана  з іншими предметами гуманітарного та соціально-економічного циклу дисциплін, а також враховує специфіку навчального закладу.
 6. «УПА: тактика боротьби» (к.і.н. Р. Забілий) Курс висвітлює основні напрямки, підходи та специфіку ведення боротьби УПА в умовах партизанської війни. Джерельна база курсу базується на унікальних документах польових командирів УПА а також на модерних дослідженнях періоду діяльності українських повстанців.
 7. «Усна історія» (мгр. А. Вулочин) Під час вивчення курсу студент повинен отримати знання з методології усної історії, знати основні особливості усної історії, взаємозв’язок усної історії з іншими історичними дисциплінами, що таке програма, гіпотеза та вибірка дослідження усної історії, основні правила створення проектів дослідження усної історії, типи інтерв’ю, вимоги до інтерв’юера в процесі інтерв’ю різних типів, методи проведення інтерв’ю; основні правила транскрибування та архівного опису інтерв’ю, основні елементи аналітичного опису інтерв’ю, цілі та завдання аналітичного опису інтерв’ю основні методологічні концепції аналізу усних інтерв’ю, що таке наративний аналіз та контент-аналіз інтерв’ю,
 8. «Українці Донбасу – від Війська Запорізького до батальйону «Донбас» (д.і.н., проф. Д. Білий) Спецкурс розглядає основні етапи формування українського населення Донбасу від початків масової української колонізації Дикого Поля в 17-18 ст., до сучасних воєнних подій на Сході України. Розглядається склад українського населення, чисельність особливості культурного розвитку. Особлива увага приділяється участь українців цього регіону в формуванні української модерної нації, їх боротьбі за Українську державність в ХХ ст., роль в подіях 2013-2015 років.
 9. «Перші совіти – політичні репресії радянських спецслужб в Західній Україні 1939-1941 рр.» (мгр. І. Дерев’яний). В данному курсі буде висвітлено специфіку становлення радянської влади 1939 – 1941, специфіку діяльності радянських спецслужб, репресії проти політичної інтелигенції Західної України
 10. «Війна на Сході України і окупація Криму – новий тип війни чи повторення пройденого? Філософія, стратегія та значення «партизанської війни» для геополітичної карти світу» (д.і.н., проф. Д. Білий) Курс є спробою проаналізувати еволюцію такого малодослідженого явища , як «Партизанська війна» в контексті геополітичних змін в ХХ-на початку ХХІ ст., її роль як одного з основних факторів, які мали визначальний вплив на формування нових політичних систем та держав, особливо після Другої Світової Війни. Розглядаються приклади партизанських війн та їх наслідків в Китаї, Алжирі, В’єтнамі, Афганістані, Чечні, Латинській Америці. Аналізуються ідеології, стратегії партизанських рухів. Автор намагається зробити порівняльний аналіз попередніх «партизанських війн» з сучасними воєнними подіями на Сході України і виходить з тези, що це надає нам можливість набагато краще зрозуміти особливості цієї війни та подальші її перспективи.
 11. «Історик в час революції: Україна, 2013-2015» (мгр. С. Федорчук) курс ставить на меті оглянути події нещодавнього минулого, яке практично переходить в теперішнє, отже вимагає не тільки концентрації на фактах, подіях чи явищах, що сталися в 2013 — 2015 роках, а й повноцінної реакції істориків як (с)учасників тих подій. Якщо у Франції лише третє покоління школи “Анналів” добровільно взяло на себе ношу створити новий жанр егоісторії (автобіографії у рамках якої історик намагається описати добу як свідок і як науковець), то в Україні історик все частіше виступає як сторонній коментатор, нібито наділений всіма рисами особи, наближеної до абсолютного знання.

 

Стипендійна підтримка передбачена для студентів, які успішно склали вступні іспити на магістерську програму з спеціальності “історія України XVI-XXI ст. Релігійна культура ранньомодерної України” УКУ і тематика подальшого магістерського дослідження відповідає науково-дослідній програмі “Історії нескорених: Український визвольний рух XX – початку XXI століть”

 

З питаннями та за додатковою інформацією звертайтесь до координатора програми Василя Стефаніва ([email protected][email protected] ) або до асистента програми  Руслана Чікаліна ([email protected])

© 2010 Кафедра нової та новітньої історії України.